Vil du gerne blive underviser?

I Normstormerne har vi tre slags undervisere

 • Aarhus: Folkeskoleelever mellem 7.-10. klasse
 • København: Folkeskoleelever mellem 4.-10. klasse
 • Fagpersoner: Voksne, som til dagligt arbejder med børn som eks. lærere, pædagoger m.v. (Kun i København)

Undervisningerne ligger mellem kl. 8-16 i folkeskolen, og varer to lektioner (90 minutter i alt). På kurserne for fagpersonale ligger kurserne mellem kl. 10-17 for fagpersonale, og varer tre timer.
Alle undervisere modtager honorar for den tid de underviser, men forberedelse, transport, evaluering, og kompetenceudvikling sker på frivillig basis.

Tilmeld dig åbent hus

I August afholder vi den næste uddannelse for at blive underviser i Normstormerne. Kom til åbent hus for at høre mere om at være frivillig underviser i Normstormerne, og for at blive tilmeldt til uddannelsen!

 • 25. juli online
 • 3. august i København
 • 5. august i Aarhus

Vil du gerne blive underviser?

I Normstormerne har vi tre slags undervisere

 • Aarhus: Folkeskoleelever mellem 7.-10. klasse
 • København: Folkeskoleelever mellem 4.-10. klasse
 • Fagpersoner: Voksne, som til dagligt arbejder med børn som eks. lærere, pædagoger m.v. (Kun i København)

Undervisningerne ligger mellem kl. 8-16 i folkeskolen, og varer to lektioner (90 minutter i alt). På kurserne for fagpersonale ligger kurserne mellem kl. 10-17 for fagpersonale, og varer tre timer.
Alle undervisere modtager honorar for den tid de underviser, men forberedelse, transport, evaluering, og kompetenceudvikling sker på frivillig basis.

Som underviser i folkeskolen vil du undervise eleverne i:

 • Hvad normer er, og hvordan de kan være med til at skabe mobning og diskrimination
 • Viden om normer generelt, men med fokus på normer for køn og seksualitet
 • Hvordan vi kan identificere og ændre de normer, som er ekskluderende
Undervisningen er en blanding af oplæg og øvelser, så eleverne bliver inddraget, og kan tænke problemer og løsninger ind i programmet, så klassen bliver et tryggere sted. Eleverne kan eksempelvis arbejde med mere nuancerede forståelser af køn og seksualitet.
 

Som underviser for fagpersoner vil du undervise i:

 • Normer og børns muligheder for deltagelse, udvikling, trivsel og læring
 • Intersektionelle perspektiver på køn og seksualitet
 • Normkreativitet og normkritisk pædagogik i praksis
Workshoppen giver fagpersonalet konkrete bud på faglige redskaber, der bidrager til nedbringelse af mobning, social eksklusion og diskrimination på baggrund af kønsidentitet, seksuel orientering mv. Workshoppen forsøger også at styrke fagpersonalets kompetencer i relationsarbejdet med LGBTQ+ børn og unge.