Vil du gerne blive underviser?

I Normstormerne har vi tre slags undervisere

 • Aarhus: Folkeskoleelever mellem 7.-10. klasse
 • København: Folkeskoleelever mellem 4.-10. klasse
 • Fagpersoner: Voksne, som til dagligt arbejder med børn som eks. lærere, pædagoger m.v. (Kun i København)

Undervisningerne ligger mellem kl. 8-16 i folkeskolen, og varer to lektioner (90 minutter i alt). På kurserne for fagpersonale ligger kurserne mellem kl. 10-17 for fagpersonale, og varer tre timer.
Alle undervisere modtager honorar for den tid de underviser, men forberedelse, transport, evaluering, og kompetenceudvikling sker på frivillig basis.

Bliv underviser

Vi rekrutterer nu frivillige undervisere til
undervisninger i folkeskolen (København)

ÅBENT HUS 2023
ONLINE: 28. MARTS 18-19:30
KBH N: 30. MARTS 18-19:30

UDDANNELSESDAGE 2023
12. APRIL 17-20, 19. APRIL 17-20
SAMT WEEKENDEN 29.-30. APRIL

Vi holder løbende Normstormer uddannelser et par gange om året, alt efter hvor mange frivillige undervisere vi har tilknyttet organisationen. 

Hvis du vil hjælpe os med andre ting, og være aktivist i Normstormerne, så kontakt os direkte! Vi har ofte brug for flere hænder.

Vil du gerne blive underviser?

I Normstormerne har vi to slags undervisere

 • København: Folkeskoleelever mellem 4.-10. klasse
 • Fagpersoner: Voksne, som til dagligt arbejder med børn som eks. lærere, pædagoger m.v. (Kun i København)

Undervisningerne ligger mellem kl. 8-16 i folkeskolen, og varer to lektioner (90 minutter i alt). På kurserne for fagpersonale ligger kurserne mellem kl. 10-17 for fagpersonale, og varer tre timer.
Alle undervisere modtager honorar for den tid de underviser, men forberedelse, transport, evaluering, og kompetenceudvikling sker på frivillig basis.

Som underviser i folkeskolen vil du undervise eleverne i:

 • Hvad normer er, og hvordan de kan være med til at skabe mobning og diskrimination
 • Viden om normer generelt, men med fokus på normer for køn og seksualitet
 • Hvordan vi kan identificere og ændre de normer, som er ekskluderende
Undervisningen er en blanding af oplæg og øvelser, så eleverne bliver inddraget, og kan tænke problemer og løsninger ind i programmet, så klassen bliver et tryggere sted. Eleverne kan eksempelvis arbejde med mere nuancerede forståelser af køn og seksualitet.
 

Som underviser for fagpersoner vil du undervise i:

 • Normer og børns muligheder for deltagelse, udvikling, trivsel og læring
 • Intersektionelle perspektiver på køn og seksualitet
 • Normkreativitet og normkritisk pædagogik i praksis
Workshoppen giver fagpersonalet konkrete bud på faglige redskaber, der bidrager til nedbringelse af mobning, social eksklusion og diskrimination på baggrund af kønsidentitet, seksuel orientering mv. Workshoppen forsøger også at styrke fagpersonalets kompetencer i relationsarbejdet med LGBTQ+ børn og unge.