Normkritisk undervisningstilbud til folkeskoleelever og fagpersonale​

Styrk din folkeskoleklasse eller faggruppes viden om normer, køn og LGBTQ+-vilkår

Undervisning til folkeskoleklasser

Vi tager ud i hele landet for at undervise folkeskoleklasser i normkritik og LGBTQ+ vilkår. Tilbuddet er gratis i Aarhus og Københavns Kommune.

Klassen får viden og redskaber til: 

  • At skabe et tryggere klasserum
  • At få øje på normer for kønsidentitet og seksualitet, men også i relation til krop, økonomi, familieformer, etnicitet, religion m.m. 
  • At reflektere kritisk over normerne i samfundet og klassen, og hvad de medfører.
  • At genkende mobning og diskrimmination, og hvordan de kan vælge at gøre noget andet. 
De får desuden viden om LGBTQ+ levevilkår

Kurser til fagpesonale

I København tilbyder vi kurser til fagpersonale tilknyttet skoler og institutioner.

Kursisterne får viden om LGBTQ+ levevilkår, hvordan normer afspejler sig i hverdagen, og hvordan de kan begrænse og være skadelige.

Kurset varer 3 timer og giver jer viden og pædagogiske redskaber til: 

  • At støtte børn der bryder normer
  • At skabe et tryggere og mere inkluderende miljø for børn og unge
  • At håndtere konflikter omkring normer og diskrimination
  • At blive opmærksomme på hvor normer viser sig (eksempelvis i bøger, sproglige vendinger m.v.)

Normkritik

LGBTQIA+ vilkår

Privilegier

Anti-diskrimination

Har du lyst til at blive Normstormer?

Lige nu søger vi frivillige undervisere i organisationen. 

Hvis du ønsker at blive normstormer, så skriv dig op til åbent hus herunder, og så kontakter vi dig! 

Online: d. 28. marts 2023 18-19:30 
København N: d. 30. marts 2023 18-19:30

Hvorfor er fokus på normer og antidiskriminiation vigtigt?

Unge som bryder normerne skal støttes

Med normkritik som redskab kan man undersøge hvordan nogle normer

Praktiske redskaber

Vores undervisning giver elever og fagfolk redskaber, som kan bruges i hverdagen og forbedre klassemiljøet.

Viden i øjenhøjde

Vores undervisninger er tilpasset til forskellige klassetrin, så alle kan være med

Kunder og samarbejdspartnere