Normkritisk undervisningstilbud til folkeskoleelever og fagpersonale

Normstormerne udfører undervisning i samarbejde med Aarhus og Københavns kommune.
Vi tager ud i hele landet, og underviser både folkeskoleelever og fagpersonale i normkritik, LGBTQIA+ vilkår, diskrimination, privilegier og anti-mobning. I Aarhus og Københavns kommune er vores undervisningstilbud gratis.

En tryggere klasse er en gladere klasse

Når Normstormerne er ude og undervise, sætter vi fokus på aspekter af hverdagen, som kan forbedre elevernes levevilkår – især for elever, som oplever diskrimination. To uddannede normstormere vil i to lektioner (90 minutter) undervise eleverne, og bl.a. arbejde med:

  • trygge(re) rum baseret på dialog og elevinddragelse
  • øvelser om normer, kønsidentitet og seksuel orientering, LGBTQIA+, levevilkår, rettigheder, identitet, diskrimination og mobning
  • refleksioner over samfundets, skolens, klassens og egne normer og privilegier
  • udviklingen af konkrete handlemuligheder i mødet med mobning og diskrimination.

Normstormerne underviser klasser med op til 30 elever. Læreren er med som observatør i undervisningen.

Nyt: Kurser til fagpesonale

Som noget helt nyt, vil Normstormerne nu undervise fagpersoner i normkritisk praksis i arbejdet med børn og unge. Det betyder, at lærere, pædagoger og andet fagpersonale nu kan lære at blive endnu bedre til at navigere i klassekonflikter, skabe et trygt rum for minoritetselever, og selv være med til at lære eleverne og de unge om normer og normkritik.

Kurset varer tre timer, og vil klæde fagpersonalet på til at håndtere problematikker i praksis. Kurset vil desuden også undervises af frivillige, som selv har relevant faglig viden, og er uddannet af Normstormerne til at facilitere kurset.

Kurset kan tilbydes i hele landet, dog pt. kun gratis i København. Book nu, eller kontakt os for at høre nærmere!

Normkritik

Normer er indlejret i alle dele af vores liv, og samfund. Det er de regler og rammer, som vi lærer at forstå verden med. I Normstormerne lærer vi, at stille spørgsmålstegn ved normer. At være normkritiske gør os i stand til, at vurdere de usynlige rammer samfundet navigerer ud fra.

LGBTQIA+ vilkår

Normstormerne underviser en nuanceret forståelse af køn og seksualitet, og giver konkrete redskaber til at modarbejde mobning og diskrimination, så klassen bliver et tryggere sted for alle, uanset kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering.

Privilegier

Hvad er privilegier, og hvordan kommer de os til fordel? Normstormerne laver øvelser, og giver redskaber til nysgerrigt at undersøge vores forskellige positioner, og oplevelser i samfundet.

Diskrimination

Mobning og diskrimination hænger ofte sammen. De samfundsnormer, som dikterer hvem, der er de privilegerede, dikterer også, hvem, der ikke er. Diskrimination kan bl.a. opleves på baggrund af ens køn, seksualitet, kønsudtryk, hudfarve, etnicitet, religion, kropsstørrelse, kropskapabilitet, m.v.

Udvid rammerne

Hvordan modarbejder vi homofobi, racisme, og mobning i folkeskolerne? Normstormerne udvikler øvelsesbaseret og elevinddragende materiale som vi hele tiden forsøger at opdatere og videreudvikle i takt med at samfundet og normerne ændrer sig. Vores mål er, at eleverne selv får forståelse for normer og redskaber til at arbejde med og mod dem, som de kan bruge i deres hverdag.

Hvorfor booke Normstormerne?

10 års erfaring

I Normstormerne har vi 10 års erfaring med at undervise i normkritik. Vi forbedrer hele tiden vores materiale, og efteruddanner vores undervisere.

Tryghedsskabende undervisning

Ved at undervise i normkritik, privilegier, LGBTQIA+ vilkår, diskrimination, og anti-mobning forbedrer elever deres forståelse af hinanden, og sig selv. Som fagpersonale kan vores kursus også give lærere og pædagoger bedre redskaber i relationsarbejdet med børn og unge.

Viden i øjenhøjde

Hos Normstormerne er det unge frivillige, som kommer ud og underviser eleverne, eller frivllige med pædagogisk, lærefaglig, eller anden relevant erfaring, som underviser fagpersonale. Vi bestræber os altid på at levere viden, som kan bruges i praksis, og som vi har erfaring med fungerer.

Har du lyst til at blive normstormer?

Normstormerne uddanner løbende kursusholdere og frivillige undervisere. Hvis du tilmelder dig via vores link nedenunder, så kontakter vi dig når vi igen søger aktivister.

Du kan også følge med på vores sociale medier, eller tilmelde dig vores nyhedsbrev for at se når vi slår nye stillinger op, eller søger aktivister. Du kan blive aktivist i Normstormerne uanset alder, og beskæftigelse, og bliver en del af vores fantastiske team i enten Aarhus eller København. Vi håber på løbende, at udvide vores lokationer i Danmark, så følg med for at se om din by får en Normstormer afdeling.