Følg os: Facebook Instagram

Normstormerne er et normkritisk LGBTQIA+projekt, som arbejder med anti-diskrimination og anti-mobning i skolerne i København og Århus

Vi sætter fokus på: 

– et trygge(re) rum baseret på dialog og elevinddragelse

– øvelser om normer, kønsidentitet og seksuel orientering, LGBTQIA+, levevilkår, rettigheder, identitet, diskrimination og mobning

– refleksion over samfundets, skolens, klassens og egne normer og privilegier

– udviklingen af konkrete handlemuligheder i mødet med mobning og diskrimination. 

Eleverne får mulighed for arbejde med en mere nuanceret forståelse af køn og seksualitet og selv være med til at udvikle konkrete redskaber til at modarbejde mobning og diskrimination, så klassen bliver et tryggere sted for alle, uanset kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering. 

Et besøg varer 2 lektioner (90 minutter) og bliver udført af to unge, der er uddannede som normstormere. 

Normstormerne underviser den enkelte klasse med max. 30 elever. Læreren er med som observatør i undervisningen. 

Find os også på Facebook!

*LGBTQIA+ er den engelske forkortelse for Lesbiske, Bøsser, Biseksuelle, Transpersoner, Queers, Interkønnede og Aseksuelle, plusset betyder at forkortelsen ikke er dækkende for den diversitet der findes. 

Ønsker du at vide mere om Normstormerne, se vores vedtægter mm, så kig her