Hvordan foregår en Normstormer-undervisning i folkeskolen?

Den første kontakt

Når I har booket os, tager vi kontakt til læreren, hvis klasse vi skal ud hos. Derefter sender vi et trivselsskema hvor vi bl.a. spørger om:

 • Hvordan er trivslen i klassen generelt?
 • Hvordan er klimaet i klassen i forhold til inklusion af forskellighed og mobning generelt og i forhold til køn og seksualitet?
 • Hvordan er konfliktniveauet?
 • Er der noget andet vi skal være opmærksom på/klar over?

Undervisningsforløbet

Møde med lærer
Inden lektionen starter, mødes vi med læreren, så vi kan forklare rammerne for undervisningen. Læreren deltager som observatør gennem hele Normstormernes besøg. 

Undervisningen
En Normstormer-undervisning i folkeskolen varer 90 minutter, hvor vi gennem sjove øvelser og dialogbaserede opgaver lærer om normer i forskellige afskygninger.  

Øvelserne

Alle vores øvelser er aldersgruppebestemt, så de er tilpasset de obligatoriske kompetencemål indenfor Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
Øvelserne kan være, at arbejde med forskellige cases, hvor eleverne bliver trænet i at identificere normer, og at snakke om løsninger på forskellige niveauer i samfundet. Vores cases handler ikke kun om køn og seksualitet, men spænder over et vidt spektrum om eksempelvist økonomisk råderum, kropskababelitet, familiekonstalationer, racisme m.v.

 

Undervisningen er typisk struktureret i 4 moduler:  

Modul 1: Introduktion – ca. 35 min.: 

 • Præsentation og mål
 • Det tryggere rum: Når vi starter undervisningen med eleverne laver vi fælles rammer for, hvordan vi kan gøre undervisningen og klassen tryg(gere). Eksempelvis snakker vi ikke om personlige ting, eller nævner navne i undervisningen.
 • Normbrud og normer: Klassen vil her få viden om hvad normer er og hvordan de kommer til udtryk. Vi snakker om normer, som handler om køn og seksualitet, og fortæller at vi i dag skal snakke om normer, der kan begrænse eller være skadende. 

Modul 2: Normer generelt – ca. 20 min. 

 • Oplægget her vil give eleverne viden om hvad normer er og hvordan de kommer til udtryk. Vi snakker om normer, som handler om køn og seksualitet, og fortæller at vi i dag skal snakke om normer, der kan begrænse eller være skadende. 
 • Øvelse

Modul 3:  Normer for køn og seksualitet – ca. 20 min.  

 • I dette modul dykker vi længere ned i normer, køn og seksualitet. Klassen lærer om hvordan normer kan synliggøre visse personer, men også hvordan de påvirker os alle sammen
 • Formålene med dette modul indebærer bl.a.
  • At lære eleverne om køn, kønsstrukturer, transkønnethed og køn udenfor de binære (mand/kvinde) 
  • At snakke med eleverne om hvad der associeres  med maskulinitet  og femininitet, og hvordan disse normer kan være med til at begrænse eller stigmatisere
  • At træne eleverne i at få øje på normernes forankring i vores samfund/kultur og hvordan man kan være med til at modarbejde skadelige normer
 • Øvelse

Modul 4: Afslutningt – ca. 15 min. 

  • Afslutningsvis laver vi en opsummering om hvad vi har lært i dag, og en evaluering af dagen