Hvordan foregår en Normstormer undervisning?

Den første kontakt

Når bookingen er blevet fastlagt med vores koordinator, så tager vi kontakt til læreren, hvis klasse vi skal ud hos, og spørger dem om nogle ting. Det kan bl.a. være:

  • Hvordan er trivslen i klassen generelt?
  • Hvordan er klimaet i klassen i forhold til inklusion af forskellighed og mobning generelt, og i forhold til køn og seksualitet?
  • Hvordan er konfliktniveauet?
  • Er der noget andet vi skal være opmærksom på/klar over?

Undervisningsforløbet

En Normstormer-undervisning i folkeskolen varer 90 minutter. Inden lektionen starter, mødes vi med læreren, så vi kan forklare rammerne for undervisningen. Læreren deltager som observatør gennem hele Normstormernes besøg. Når vi starter undervisningen med eleverne, laver vi fælles rammer for hvordan vi kan gøre undervisningen og klassen tryg(gere). Eksempelvis snakker vi ikke om personlige ting, eller nævner navner i undervisningen. Derefter laver vi en række øvelser med klassen, så de kan lære om normer i forskellige afskygninger.

Øvelserne

Alle vores øvelser er aldersgruppebestemt, så de er tilpasset de obligatoriske kompetencemål indenfor Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
Øvelserne kan være, at arbejde med forskellige cases, hvor eleverne bliver trænet i at identificere normer, samt snakke om løsninger på forskellige niveauer i samfundet. Vores cases handler ikke kun om køn og seksualitet, men spænder over et vidt spektrum om eksempelvist økonomisk råderum, kropskababelitet, familiekonstalationer, racisme m.v.