Booking til din personalegruppe

I helt ung alder lærer børn hvilke normer, som eksisterer og hvordan de passer ind i dem. Nogle normer er gavnlige, mens andre er diskriminerende og begrænser, hvilke børn der kan tilhøre fællesskabet og føle sig inkluderet.

Begrænsende og skadelige normer kan eksempelvis være forestillingen om, at man ikke kan være homoseksuel og muslim, eller den forudindtagede idé om, at alle børn og unge er heteroseksuelle

Kurset giver viden og konkrete redskaber til at arbejde med LGBTQIA+ relaterede temaer såsom normer for køn og seksualitet og konkrete redskaber til at arbejde med inkludering og mangfoldighed i børnehøjde.

Kurset er handlingsorienteret og kommer med konkrete bud på pædagogiske redskaber, der bidrager til et understøttende læringsmiljø, hvor alle børn kan udfolde og udforske eget potentiale.

Kurset varer 3 timer, og giver jer viden og pædagogiske redskaber til:

  • At støtte børn der bryder normer
  • At skabe et tryggere og mere inkluderende miljø for børn og unge
  • At håndtere konflikter omkring normer og diskrimination
  • At blive opmærksomme på hvor normer viser sig (eksempelvis i bøger, sproglige vendinger m.v.)