Booking af kurser for fagpersonale

I helt ung alder lærer børn hvilke normer, som eksisterer og hvordan de passer ind i dem. Nogle normer er gode, mens andre er diskriminerende og begrænser hvilke børn der kan tilhøre fællesskabet og føle sig inkluderet.

Kurset giver viden og konkrete redskaber til at arbejde med LGBTQIA+ relaterede temaer såsom normer for køn og seksualitet og konkrete redskaber til at arbejde med inkludering og mangfoldighed i børnehøjde.

Kurset er handlingsorienteret og kommer med konkrete bud på pædagogiske redskaber, der bidrager til et understøttende læringsmiljø, hvor alle børn kan udfolde og udforske eget potentiale.

Kurset varer 3 timer, og indeholder følgende moduler:

  • Normer og normbrud
  • Normkritisk refleksion, mangfoldighed og inklusion
  • Den pædagogiske praksis og normkritisk pædagogik